Entrades

Els pagesos de remença del comtat d’Empúries. 1488