Entrades

Relació d'individus procedents de la capitulació de Figueres que s'estableixen a Llançà 1844

La reina regent d´Etrúria a Figueres (1808)

El bot "Miguel de Aguirre" de l'Estació de Salvament de Nàufrags de Cadaqués.

Ressenya de la gestió del Ajuntament de L'Escala durant el bienni de 1916-1917