Sant Pere de Rodes vist per Joan Reixach Coral el 1902

 


Dades arxivístiques
CAT AMR 16.3. Col·lecció Joan Reixach Coral. Reg. 5.035. Blanc i negre. 17,5x23cm

Història arxivística

El 23 de maig de 1996 se signà el conveni entre els senyors Pilar i Josep Maria Reixach Pujol i l'Ajuntament de Roses per formalitzar la cessió dels drets de reproducció i utilització de les imatges d'un àlbum fotogràfic. En aquest cas, únicament es tractava d'una cessió de drets, fet pel qual l'AMR no disposa dels originals en paper que restaren en mans dels seus propietaris. L´estat de conservació dels originals es veié afectat pel seu encolatge en un àlbum de fotografies i per gravíssims problemes químics de blanqueig, que afectaven greument la seva visualització per la pèrdua d'informació de les fotografies. 

Actualment, l'àlbum original s'ha perdut, un fet que suposa una greu pèrdua de patrimoni documental per a la vila de Roses. Malauradament, és un cas més d'una llarga sèrie d'episodis de l'arxivística rosinca. 

El material reproduït va ser tractat tècnicament. Els criteris utilitzats es basaren en assegurar la seva organització en un sistema racional de treball, per tal de controlar els processos d'ingrés, registre, catalogació i accés de cada fotografia. La gestió de les imatges requerí un procés de creació dels suports de substitució necessaris per a assegurar la perdurabilitat de les fotografies, tant en format digital com analògic de llarga durada. 

Contingut

La fotografia que es destaca reprodueix un dels instants d'una excursió feta per la família Reixach Coral a Sant Pere de Rodes cap a 1902. En el mateix document s'hi fa una petita descripció, en castellà, que indica que és l'"Interior de la iglesia de San Pedro de Rodas". Dins de la nau central, a l'esquerra, hi ha Feliu Reixach Coral. Al fons, a contrallum, dret davant la finestra que comunica amb l'avantgalilea, hi ha un personatge no identificat.

La fotografia permet captar l'estat d'abandonament en què quedà el monestir un cop en marxaren els darrers monjos que l'habitaven a principis del segle XIX. Cal destacar que el cor, sostingut per un arc, encara no havia caigut. Al fons, sobre la finestra que comunica amb l'avantgalilea, hi ha dibuixat en relleu l'escut papal.

Context

La fotografia forma part de l'àlbum de la família Reixach Coral, establerta a Roses a finals del segle XIX. El document està compost per 329 imatges, que una vegada estudiades es podien datar entre 1882 i 1915, aproximadament. L'àlbum és una joia per a conèixer el tombant del segle XX a Roses i a diversos indrets de la nostra comarca, com ara Cadaqués, Figueres, Sant Miquel de Fluvià, Port de Selva de Mar, entre d'altres. 

Més informació

PUIG, Anna Maria i SEGURANYES, Mariona, La història de la fotografia a l'Empordà. La fotografia que fa història, Figueres, Institu d'Estudis Empordanesos, 2017, pàgs. 87-101.

PADROSA, Inès, "Els fotògrafs amateurs", a Revista de Girona, núm. 304, setembre-octubre 2017, pàgs. 71-73.Comentaris