La controvertida imatge de l’arribada de la llum a Sant Mori, 1910

 

Document del mes d’agost de 2021
AMCE. Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries
Dades arxivístiques del document

CAT AMCE 39. Col·lecció fotogràfica. Ballada de sardanes a la plaça del Molí de Sant Mori en motiu de la inauguració de l’enllumenat públic. 24 de setembre de 1910. Autor desconegut. (arxiu de complement)


Història arxivística
Presentem dues fotografies de l’arribada de la llum a la població de Sant Mori el 1910. Havien format part de la col·lecció particular del castelloní Esteve Ripoll Cornell, la família del qual les cedí a Manel Puig Palmer que, al seu torn, en diposità una còpia digital a l’Arxiu Municipal de Castelló on es conserva la resta del fons personal d’aquest alcalde castelloní. 

Contingut

La identificació de les dues imatges ha generat un cert debat a l’hora de determinar tant el lloc on s’hauria realitzat la instantània com el què s’hi estava celebrant. Fins ara, la localització d’ambdues fotografies, que han estat difoses i publicades en llibres i en xarxes socials, se situava a la plaça del Molí de Castelló d’Empúries -actual Ecomuseu Farinera- i l’esdeveniment es descrivia com la celebració de l’arribada de la llum a la vila comtal. L’explicació d’aquest equívoc la trobem en una inscripció al revers de la imatge on s’hi llegeix “plaça del Molí” i la data de 22 de setembre de 1910. Tanmateix i el fet que el propietari de les dues imatges fos de Castelló d’Empúries i que un dels personatges de la fotografia també hi estigués vinculat va fer que diferents persones i institucions castellonines difonguessin aquest fals històric.

L’observació dels documents indica que l’estructura de l’edifici que es veu a la imatge i la disposició de la façana no coincideixen amb la fàbrica de farines de Castelló d’Empúries. Per altra banda, i atenent a la data del revers, és impossible que es tracti de la festa de celebració de l’arribada de l’enllumenat públic a la vila comtal ja que aquesta millora s’havia produït cinc anys abans, concretament el dia 11 de juliol de 1905, segons llegim a l’acta corresponent de la sessió del Ple de l’Ajuntament d’aquest municipi.

La data que figura al revers, 22 de setembre de 1910, correspon a la diada de Sant Maurici. La consulta al santoral ens va conduir fins al municipi de Sant Mori on n’és el patró i la recerca en premsa antiga ens va portar fins a una crònica publicada al “Diario de Gerona de avisos y noticias[1]. Es tracta d’un breu apunt en el que s’anuncia la festa major de Sant Mori: “Extraordinaria esplendidez promete revestir en el presente año la fiesta mayor en honor de San Mauricio, que celebra este pueblo, por coincidir con ella la inauguración del alumbrado eléctrico, tanto el público como particular de la población, solemnizada con funciones religiosas y variados regocijos Populares”. El sábado, día 24, las fiestas se celebraran en el molino de San Mori [...] bailándose por la tarde y por la noche, en la plaza del Molino, debidamente adornada é il·luminada, una tanda de sardanas y otras danzas”.

Les referències documentals juntament amb una visita in situ al molí de Sant Mori, reconvertit en Central Hidroelèctrica, han confirmar que la fotografia fou realitzada en aquell indret en motiu de la inauguració de l’enllumenat elèctric.  

Context

La imatge de la ballada de sardanes va acompanyada d’una altra fotografia on s’observa un grup d’homes davant la porta d’entrada de la central elèctrica. El personatge que seu a l’esquerra és Pere March i Baret (Figueres, 1878- Castelló d’Empúries 1916) electricista de professió i avi patern de M. Antònia March, esposa d’Esteve Ripoll, fet que explica perquè aquesta fotografia formava part del fons. Entre les autoritats hi apareix l’alcalde de Sant Mori, Ponç Feliu Puigrech, que també exercia de secretari de l’ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, un membre del cos de la guàrdia civil i Enric Massó Escubós (1885-1970), propietari de la central elèctrica instal·lada en el molí del marquès de Sant Mori a qui pagava un arrendament per l’explotació. 


El 27 de juny de 1909[2] el ple de l’ajuntament de Sant Mori va aprovar el contracte de subministrament de fluid elèctric a tota la població. L’acord se signà amb Enric Massó i entre els pactes hi havia la cessió gratuïta a favor de l’ajuntament de 12 làmpades destinades a l’enllumenat de diversos carrers del municipi i la col·locació d’una placa al carrer de Bonaire amb la inscripció: “Enrique Massó Escubós al pueblo de San Mori”.

La central s’alimentava de l’aigua del riu Fluvià que derivava del “Salt de Sant Mori”, una resclosa que posteriorment passà a ser propietat de la Societat Hidroelèctrica de l’Empordà. L’objectiu dels salts emplaçats en aquest tram del Fluvià era portar aigua als antics molins fariners, molts dels quals, a les primeres dècades del segle XX, foren reconvertits per a usos industrials o hidroelèctrics, com és el cas del de Sant Mori.

Enric Massó Escubós juntament amb sis socis més constituïren la Sociedad Hidro-eléctrica del Ampurdán SA el 13 d’agost de 1913. Massó aportà a la nova societat 195.000 pessetes i el dret d’arrendament del molí de Sant Mori, la resclosa i la sèquia així com les turbines, els transformadors i tota la maquinària amb la qual subministrava fluid elèctric a les poblacions de Sant Pere Pescador, Castelló d’Empúries, Roses, l’Armentera, Sant Mori i Sant Miquel de Fluvià.

Per saber-ne més: 

PAVON, David; La gran obra hidràulica a les conques de la Muga i del Fluvià: dels projectes a les realitzacions (1850-1980)

BERNILS, Josep Maria; (1995), Cent anys d’electricitat a l’Alt Empordà. Figueres: Hidroelèctrica de l’Empordà

BERNILS, Josep Maria; (1988), 75 anys de la Hidro-electrica del Ampurdan SA. Figueres: Hidro-elèctrica del Ampurdán SA[1] AMdG. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 23 de setembre de 1910, p. 9

[2] ACAE. Fons Ajuntament de Sant Mori. Libro de actas de sesiones del Ayuntamiento de San Mori. 1903-1909. Acord 27 de juny de 1909. ACAE110-70-T1-137

Comentaris