Programa del I Homenatge a la vellesa de Castelló d’Empúries

Núm. 2  -  Document del mes de febrer de 2016


AMCE. Promgrama del I Homenatge a la vellesa de Castelló d'Empúries. 1947.
AMCE 26. Portada del programa del I Homenatge a la vellesa de Castelló d'Empúries, (1947)

Dades arxivístiques del document
CAT AMCE 26 Patronat d’homenatge a la vellesa. Programa del I Homenatge a la vellesa de Castelló d’Empúries. Editat pel Patronat local de l’Homenatge a la vellesa i la “Caja de pensiones para la vejez y de ahorro”. 1947, abril, 7. 


Història arxivística
El dia 30 de maig de 1990 Pasqual Ribas, director de l’oficina de La Caixa i representant local del Patronat Homenatge a la Vellesa de Castelló d’Empúries va fer donació a l’Arxiu municipal, en representació del patronat, d’un fons on s’hi aplega tota la documentació generada per aquesta institució des de l’any 1947 fins el moment de la donació.


Contingut
Programa en forma de díptic que conté les activitats previstes per al I Homenatge a la vellesa de Castelló d’Empúries, el dia 7 d’abril de 1947. A la portada hi figura una vista de Castelló d’Empúries des del rec del Molí, amb la Basílica de Santa Maria enlairada, i el nom de l’organitzador de l’acte: La Caixa de Pensions per a la vellesa i d’estalvi, que comptava amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. A l’interior del document hi trobem una presentació del patronat local en la que exposen la voluntat d’honorar els avis i el concepte de vellesa i conviden als castellonins a participar dels actes. A la pàgina següent es desenvolupa el programa. 

AMCE 26. Interior del programa del I Homenatge a la vellesa de Castelló d'Empúries, (1947).

En primer lloc es convoca a tothom a la Plaça dels Homes (llavors Plaza del Caudillo). Seguidament arribada del representant oficial de la Caixa de pensions, el sr. Leandro Amigó Batllori i processó encapçalada per l’orquestra municipal, per desplaçar la comitiva fins l’església parroquial i participar de la celebració religiosa.

AMCE 26. Fotografia de grup dels participants al I Homenatge a la vellesa de Castelló d'EMpúries davant la portalada de la Basílica de Santa Maria. Autor: Meli. (1947)

Acabat l’ofici, retorn a la Plaça dels Homes per escoltar diferents parlaments de representants del Patronat local i repartiment de llibretes bancàries per als avis més pobres. Al revers del programa s’anuncia una sessió de cinema i una representació de les nenes de l’Escola nacional. 

AMCE 26. Actes a la Plaça dels Homes de Castelló d'Empúries, antiga Plaza del Caudillo, en motiu del I Homenatge a la Vellesa de Castelló d'Empúries. Autor: Meli. (1947)

Context
L’any 1915 la Caixa de Pensions per a la vellesa i d’Estalvis crea l’Obra dels Homenatges a la Vellesa. Els objectius eren dignificar el concepte de vellesa, fomentar l’estalvi per preparar una bona vellesa per les classes treballadores i fer una obra de beneficència per a les persones grans més pobres de cada municipi.
Cada poble tenia el seu Patronat local format per l’alcalde, el rector i el jutge municipal. Hi podien participar altres persones que es considerés oportú des del Patronat. Si en el municipi en qüestió hi havia una oficina de la Caixa de Pensions el director també havia de formar part del patronat local.
El dia assignat per a celebrar aquesta festivitat era el dilluns de Pasqua i es celebrava un ofici religiós amb la presència dels homenatjats i les seves famílies. Seguidament tenia lloc algun tipus d’acte lúdic, com sardanes, balls populars o recitals de poesia. Per cloure l’acte els representants del patronat local llegien els seus parlaments. En els últims anys els actes de l’homenatge a la vellesa s’acompanyen d’un dinar popular.
Tot i que la festa d’Homenatge a la vellesa era una acte organitzat La Caixa de Pensions, hi ha qui considera que el primer homenatge a la vellesa de Castelló d’Empúries va ser el dia 1 de maig de 1931. En aquesta data, la festa va ser organitzada per l'ajuntament, aleshores encapçalat pel controvertit I polèmic alcalde Josep Bordas de la Cuesta. La celebració de 1931 també va ser un acte d'enaltiment a la vellesa i de reconeixement per a les persones de més edat de la vila.

AMCE 24. Reg. 8167. Primera festa en homenatge als vells de l'any 1931. Al centre de la imatge, l'alcalde Josep Bordas de la Cuesta amb la vara a la mà.

Més informació:
  • ARMANGUÉ, Joan. La Caixa de l’Empordà per a la vellesa i d’estalvi. 100 anys de “La Caixa” a Figueres. Ed. Brau, Figueres, 2016. (p. 101-102) 
  • ROIG SIMON, Marisa i JULIÀ BADUÀ, Roser. Gent de Castelló. La seva vida i la seva obra (segles XIX-XX). Ajuntament de Castelló d’Empúries, 2000. (p. 73)


Comentaris