El projecte de reconstrucció de l´església de Sant Pere de Figueres de l´any 1941
Dades arxivístiques del document

CAT AMF Col·lecció de documents de l´Ajuntament de Figueres. «Proyecto de reconstrucción de la Iglesia Parroquial de San Pedro de Figueras» (1941). Plànol «Fachada Sur». Escala 1:100. 83´5 x 94 cm.


Història arxivística

El projecte de reconstrucció de l´església de Sant Pere va ingressar a l´Arxiu Municipal de Figueres el mes de juny de 2016, procedent d´una compra en una llibreria de vell de Barcelona.


Contingut

El projecte, signat pels arquitectes barcelonins Amadeu Llopart, Enric Mora i Josep Maria Segarra, es troba en bon estat de conservació i és molt complet. Conté dues memòries explicatives, nou plànols, el pressupost, el plec de condicions i 21 fotos de l´església i els seus voltants que mostren l´estat de conservació de la parròquia en els moments previs a l´inici de les obres.

Tal com recull la memòria, els dos eixos en què es basava el projecte partien, d’una banda, de reconstruir l’edifici seguint l´estil gòtic, i de l’altra, de respectar les restes que es conservaven de l´antic temple: «La concepción de conjunto se basó en conservar la misma situación del templo y la parte de la nave gótica que quedó en pie después de la devastación».


Context

Aquest 2020 es commemora el mil·lenari de l´església de Sant Pere de Figueres. Tot i que és molt probable que la seva construcció fos anterior, apareix per primer cop citada en un document de l´any 1020, concretament en el testament del comte de Besalú Bernat Tallaferro, com a «parrochia sancti Petri de Figarias». Al seu voltant s´anà configurant el nucli medieval de Figueres.

Al llarg d´aquests mil anys, ha patit nombroses vicissituds. A mitjan segle xiv, aquesta església romànica es trobava en mal estat, per la qual cosa el 1346 es va enderrocar i se’n va bastir una de nova d´estil gòtic d´una sola nau. Posteriorment, el 1578, es va reconstruir la façana, on destaca el gran ull de bou que dona llum a l’interior, i el 1678 es va aixecar a la zona nord la capella dels Dolors.

El creixement de la ciutat durant el segle xviii va fer evident la necessitat d´ampliar i reformar l´església: entre els anys 1774 i 1781 es va construir el creuer i es va substituir la capçalera gòtica per un absis poligonal. A final del segle xix, la remodelació de la cúpula fou a partir del projecte de l´arquitecte modernista Josep Azemar.  

Tot just començada la Guerra Civil, el 21 de juliol de 1936, l´església de Sant Pere fou cremada i pràcticament enderrocada. Moltes de les seves pedres s’utilitzaren per a la realització de diverses obres públiques, com ara la paret dels jardins d’Enric Morera i el cobriment de la riera Galligans al seu pas per l’actual carrer de Pella i Forgas, entre d’altres.

En finalitzar la Guerra Civil, el seu estat era lamentable. Segons un informe de l´arquitecte Claudi Díaz de l´any 1940, només quedaven dempeus la façana i l´espaiosa nau. Les autoritats de l´època van considerar-ne prioritària la reconstrucció, tant pel seu valor arquitectònic com per la tradició del seu emplaçament i la quasi evident impossibilitat econòmica d´aixecar un nou temple en un altre indret.

El bisbe de la diòcesi de Girona, Josep Cartañà, encarregà el projecte als arquitectes barcelonins Amadeu Llopart, Enric Mora i Josep Maria Segarra. D’estil neogòtic, el van presentar el 1941, i les obres ‒executades per batallons de treballadors, presoners polítics antifranquistes condemnats a treballs forçats‒ s´iniciaren aquell mateix any amb el suport de la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones.

La cerimònia de col·locació de la primera pedra fou presidida pel bisbe Cartañà el 14 de setembre de 1941. El projecte estava concebut per desenvolupar-se en fases successives, però el gruix més important es va dur a terme entre 1941 i 1948.


Més informació

- Diversos autors. Sant Pere de Figueres, pedres mil·lenàries. El temple i la vida eclesial i confessional de Figueres al llarg dels segles. Figueres: Josep Taberner i Vilar, 2017.

- Marquès, Josep Maria. L´església parroquial de Sant Pere de Figueres. Figueres: Parròquia de Sant Pere de Figueres, 2002.

- Arxiu municipal de Figueres (AMF). Fons Ajuntament de Figueres. «Informe de los daños causados por la guerra en los edificios y servicios propiedad del Estado, de la Iglesia, de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento y de Fundaciones Benéficas y en otros edificios de caràcter religioso» (30/08/1940).

Comentaris