Les postals de Roses a Rueil


Dades arxivístiques del document
CAT AMR 12.13. Família Falgarona Sans, Correspondència, Postal d'Anita Oriol a Clémentine Mélis. 1 de setembre de 1905. Castellà.

Història arxivística
L'escadussera documentació relativa a la família Mélis Rideau va ingressar a l'Arxiu Municipal a través de la donació que Mercedes Juvé Acero va fer de la documentació familiar que el seu marit i pianista Josep Falgarona Canadell havia conservat a la casa que tenien a primera línia de mar, l'anomenada casa Mélis o més contemporàniament del Pianista. La documentació en qüestió, que significa una part molt petita del fons, com la casa, prové del llegat de la senyora Adela Mélis.

Contingut
La postal acolorida va ser redactada el 1905 per Anita Oriol, filla de l'ebenista Martí Oriol Comabella, que vivia al carrer Sant Pere Alt de Figueres, 13. La carta postal anava adreçada a Clémentine Mélis, nascuda Rideau, que vivia a l'avenue Chemin de Fer, núm. 116 bis de Rueil. L'Anita informava a la Clémentine, anomenada "querida mamatina" que ja tornava a Figueres acabada la temporada d'estiu a Roses, i que «se acabó el jugar por este año. Su amiguita que le quiere mucho». Una frase que a principis de juliol ens ha de fer pensar en aprofitar al màxim l'estiu empordanès. També esrivia que esperava que tots estessin bé de salut i acabava amb un «Recuerdos a mi querida tia y a mi querido hermano». No és la única postal enviada des de Roses a Rueil. Els Mélis o Guillamet-Mélis van rebre forces postals dels Oriol i fins i tot d'altres amistats figuerenques.

Context
La poca documentació conservada d'Anita Oriol va passar a formar part del fons familiar Falgarona Sans pel seu casament amb l'eminent músic figuerenc Enric Sans Salellas. La relació de les famílies Mélis i Oriol es documenten des de principis del segle XX i arriben al punt que el matrimoni Enric Sans i Anna Oriol reberen en herència la casa Mélis de Roses a la mort d'Adela Mélis, filla de Clémentine Mélis.

Clémentine Mélis, nascuda Rideu, estava casada amb Joseph Mélis, natural de Lió. Ambdós es van establir a mitjan del segle XIX a la ciutat de Nova Orleans, als Estats Units d'Amèrica, on van tenir a la seva filla Adela Mélis Rideu. En un moment indeterminat tornarien a Europa i la filla es casaria amb un membre de la família Guillamet, amb qui s'establí i enviudà a la ciutat francesa de Rueil. 

Revers de la postal
La fotografia de la postal va ser feta pel fotògraf Benet Fonolleras Brunet (Roses, 13/01/1887-Seta, 25/11/1972), el fons del qual és a l'Arxiu Municipal de Roses per la donació del seu besnét Alain Birouste. Fins i tot la família va tenir una botiga al carrer de Davant on també hi venien les postals editades pel fill.

Fonolleras marxà a Seta, al departament francès de l'Erau, i allí es casà el 20 d'octubre de 1909 amb Marie-Louise Langlois Lavabre. Van tenir 2 filles, Madelleine i Georgette. Les imatges de Roses les degué produir en les seves estades temporals a la nostra vila. Va exercir de fotògraf i va treballar molts anys en una empresa de comerç marítim francesa. Amb les dades disponibles no en sabem res més de la seva activitat professional i artística. Va morir a Sète el 25 de novembre de 1972. Està enterrat al cementiri de Sète.

Més informació
De Nova Orleans a Roses. Document del mes de juliol de 2019 de l'Arxiu Municipal de Roses . 

Comentaris