El Cadastre de Patiño de 1716 a l'EscalaEL CADASTRE DE PATIÑO DE 1716 A L’ESCALA

Enguany es commemoren 300 anys de la fi de la Guerra de Successió, que va culminar l’11 de setembre de 1714, amb la caiguda de Barcelona, després de la resistència heroica per part dels seus ciutadans contra un setge llarguíssim imposat per les tropes borbòniques. Catalunya va perdre les llibertats i va haver de fer front a una dura repressió contra les persones, les propietats, la seva cultura i la seva identitat. Com a conseqüència de la derrota de Catalunya, Felip V implantà el Decret de Nova Planta, amb l’objectiu de potenciar el centralisme i absolutisme borbònics. L’any 1716 José de Patiño, superintendent general del Principat, imposà un nou cadastre. Es tractava d’un impost directe i unificat pensat només per als territoris de l’antiga Corona d’Aragó. Era un cadastre sobre els béns i les persones.

A l’Arxiu Històric de l’Escala es conserven dos llibres del Cadastre de Patiño de 1716. Els cadastres, enquadernats en pergamí enumeren totes les finques rústiques i urbanes del municipi d’Empúries i l’Escala. Una de les còpies té tots els registres numerats, l’altra només les finques rústiques. No són còpies idèntiques, ja que, tot i que al principi coincideixen, més endavant varien el nom dels propietaris i alguns afrontaments. L’escriptura de cada una també és diferent. Possiblement una va ser feta amb posterioritat a l’altra. Cap d’ells porta data. El que té la numeració de les finques urbanes és més malmenat, amb part dels fulls afectats per rosegadors. Tots dos es varen fer restaurar en el moment d’entrar en funcionament el Servei d’Arxiu Municipal l’any 1989.


El llibre que té tots els registres numerats descriu 494 finques rústiques i 174 d’urbanes entre l’Escala i els veïnats d’Empúries, les Corts, Vilanera, els Recs i Cinclaus. L’encapçalament a tots dos llibres diu: “Catastro o Inventari del Lloch i Terme d’Emps (Empúries) y la Escala, ab declaracio de totas les pessas de terra, los fruits que produeix y la fertilitat que te”. Després de la relació de finques rústiques enumera els pagaments subjectes al delme. Tot seguit diu: “Catastro o Inventari de las casas del dit Lloch y terme d’Emps (Empúries) y la Escala”. Al final de les finques urbanes hi ha una relació dels emoluments o arrendaments de serveis com la taverna, l’aiguardent, l’oli, la carnisseria, els terços i el que pagaven al Comú d’Empúries i l’Escala. Pel que fa al segon exemplar, tot fa pensar que és una còpia posterior, ja que conté més finques de tots tipus (78 més de rústiques i 30 més d’urbanes).

Més enllà de les valoracions sobre la intencionalitat eminentment recaptatòria d’aquest cadastre, el cert és que ha esdevingut una joia documental per la gran quantitat de dades que aporta sobre les finques rústiques i urbanes de l’Escala de la primera meitat del segle XVIII. La relació de propietaris i finques rústiques i urbanes del terme municipal de l’Escala i Empúries ens dóna una radiografia dels camps, el que s’hi produïa, les cases, la gent que hi vivia i, sobretot, tota la toponímia associada a la terra i als carrers.

Més informació:
"La Guerra de Successió i el Cadastre de Patiño, de 1716, a l'Escala". Fulls d'Història Local, núm. 102. Abril 2014. Consultable aquí

Comentaris