Entrades

El periodista i polític Claudi Ametlla juntament amb altres intel·lectuals visita la ciutat de Reims durant la I Guerra Mundial